۴ خرداد ۱۳۹۳

باند آنونس فیلم گدار


درآغاز صدای زن می‌گوید:
- نتواست از ما خاک‌سار بسازد
- صدای مرد:
- کی؟
- یا ندانست یا نخواست
آن‌وقت از ما خاک‌برسر ساخت
- کی؟
- خدا


هیچ نظری موجود نیست: