۱۴ فروردین ۱۳۹۳

فرعون برگزیده


رادیو دارد می‌گوید مصر  خودش را برای برگزیدن فرعون آماده می‌کند. 

هیچ نظری موجود نیست: