۱۴ فروردین ۱۳۹۳

آن را که خبر شد خبری باز نیامد


این شبکه‌های بی‌وقفه خبری چیز وحشت‌ناکی‌ست. هر خبری را پشت خبری پوشش می‌دهد. بیست‌و چهارساعته.  زنده و مرده.  هر خبری اهمیت خبر پیشین را دارد. اهمیت خبر پیشین را بی‌اهمیت می‌کند.  از همه بدتر باید این و آن بیایند و چیزی بگویند تا صحنه پرشود. اشباع شود. زنان مجری خود را چنان می‌آرایند که گویید به اپرا و عروسی می‌روند. خبر از بد و خوب تهی می‌شود. بدی و خوبی از خود تهی می‌شوند. تنها خبر می‌ماند. تنها خبر مهم است.  اهمیت در خبر است. آدم فکر می‌کند که هر چه پیش آید، دنیا را آب ببرد، این‌ها می‌مانند. آب‌شان نمی‌برد. خواب هم نه. تلویزیون به کار ادامه می‌دهد.
ادم به خبر معتاد می‌شود. خبر مصرف می‌کند. خبر دود می‌کند. خبر می‌خورد. 
آن‌را که خبر شد خبری باز نیامد. کسی خبر نمی‌شود. 

هیچ نظری موجود نیست: