۱۴ فروردین ۱۳۹۳

بساط‌ها


رادیو صبح داشت از لیبی می‌گفت. یکی رفته بود و گشته بود و حالا آمده بود تعریف می‌کرد.  گفت وسط دو تا کاهو در بساط‌ها اسلحه هم خرید و فروش می‌شود. گفت بیست میلیون اسلحه برای جمعیتی حدود شش میلیون.

حالا رادیو دارد از خنده می‌گوید. فکر می‌کند مردم در قرون وسطی بیش‌تر می خندیدند.

دیروز رادیو از شیعه و سنی می‌گفت در سوربون جمع شده بودند و داشتند صحبت می‌کردند. این دیگر تعریف نبود. هر کس دانش‌اش را در بساط می‌گذاشت. سبدی  در میان. من نفهمیدم آخرش جنگ سنی و شیعه سیاسی ست یا مذهبی. یکی هم گفت  واقعه کربلا  جنگ داخلی بود.

دیشب تلویزیون گفت روزنامه‌های اسپانیایی گفته‌اند، نوشته اند که اسپانیا دارد  فرانسه را اداره می کند. نخست‌وزیر و شهردار پاریس اسپانیایی تبار هستند. 

هیچ نظری موجود نیست: