۱۴ فروردین ۱۳۹۳

خلاف جریان آب


مرغان آبی در جانب راست من بر خلاف جریان آب شنا می‌کنند. در روز یک‌شنبه.

هیچ نظری موجود نیست: