۱۴ فروردین ۱۳۹۳

چنار


از اینکه هندی‌ها هم، نه همه هند شاید، هند خیلی فراخ است به چنار می‌گویند چنار، احساس تنهایی کم‌تری می‌کنم.
همه ایران کافی نبود.  

هیچ نظری موجود نیست: