۲۶ اسفند ۱۳۹۲

پایان خلافت


فوکو گفته بود اسلام همچون نیرویی قادر به بسیج است اما همچون نهادی سیاسی مانعی بر بسیج است. گفته بود آن قدرتی که  از قدرت بسیج و به‌پاخیزی  به وجود می‌آید با آن فرق دارد. قدرت بسیجی که  منجر به دست گرفتن قدرت می‌شود با قدرت به دست گرفته شده فرق دارد.  به‌پاخیزی از دست ایدئولوژی در می‌رود.
ابن خلدون پیش‌تر گفته بود: وقتی خلیفه هشتم عباسی شمشیر از طلا ساخت، زمان فاتحه خواندن برای خلافت رسیده بود. 

هیچ نظری موجود نیست: