۲۶ اسفند ۱۳۹۲

تعیین دولت


به سهم ناخودآگاه آدم‌ها توجه کنید نه به سهم خودآگاه‌شان. همان دولت تعیین می‌کند.

هیچ نظری موجود نیست: