۲۶ اسفند ۱۳۹۲

آشکاریت
امروز یه آقاهه اومده بود می‌گفت اسلام زنا رو می‌پوشوند. برای پنهان کردن در حجابشون می‌کرد. الان برای آشکار کردن زنا رو می‌پوشونند. بعدم گفت غرب اینو تحمل نمی‌کنه چون غرب در دوران آشکاریت به سر می‌بره. دوران شفافیت. لخت و پتی. منم گفتم بهشت. اول نفهمید. گفتم بهشت هم دوران شفافیت بود.  الان بهشتِ قبل از آگاهی حواست. گفتم آقا من منتظرم، وایسادم برگ زیزفونا درآد. 

هیچ نظری موجود نیست: