۲۶ اسفند ۱۳۹۲

کبریت پر


یک قوطی پر کبریت پیدا کردم. چه آتش‌ها که به پا نخواهم کرد.

هیچ نظری موجود نیست: