۷ بهمن ۱۳۹۲

ای بابا


ای بابا ای بابا ای بابا ای بابا ای بابا ای بابا ای بابا ای بابا ای بابا

این قطار مسافربری بود

هیچ نظری موجود نیست: