۲ بهمن ۱۳۹۲

لالی زیبایی


رادیو می‌گوید: زیبایی لال است.

هیچ نظری موجود نیست: