۲۹ دی ۱۳۹۲

بهار اسم عام بهار است و چلچله اسم عام چلچله


بهار خواهد آمد و چلچله‌ها
 و چلچله‌ها خانه خواهند ساخت
 بهار خواهد رفت و چلچله‌ها خواهند رفت
 و ما که تنها یک بار می‌آییم و یک بار می‌رویم و خانه می‌سازیم
به رفتن و آمدن بهار و چلچله‌ها نگاه می‌کنیم
بهار اسم عام بهار است و چلچله اسم عام چلچله
 و ما اسم‌مان خاص است

هیچ نظری موجود نیست: