۲۰ مهر ۱۳۹۲

نازا


واژه نازا یا استریل در زبان فرانسه  مؤنث است

عقیم را هم لغت‌نامه دهخدا نوشته زن یا ماده هر حیوانی که نزاید
مردها عقیم نبودند قدیما وقتی واژه‌ها بودند

هیچ نظری موجود نیست: