۲۹ مهر ۱۳۹۲

سقف اتاق


سقف اتاق مزین به یک عنکبوت بزرگ
یک پروانه شب و یک کفش‌دوزِ به اندازه
 و یک سوراخ استکفش‌دوزها را این‌جور- چه‌جور؟ نبینید
که وقتی بر برگ و گل‌برگی نشسته‌اند
به‌یک‌باره خودشان را به مردگی می‌زنند- مردگی به گمانم تنها در زبان فارسی جان‌دار است
بیایید بینید چه کولی‌بازی در می‌آورند

هیچ نظری موجود نیست: