۲۹ مهر ۱۳۹۲

طاق


حضرت اتاق را اطاق نوشته بود
حق دارد
اتاق‌هایش طاق دارند

هیچ نظری موجود نیست: