۲۹ مهر ۱۳۹۲

هوای بعدازظهر


رادیو گفت هوای بعدازظهر قاطع نیست

۱ نظر:

marzieh armin / مرضیه آرمین گفت...

از صبح تا شبش و هر روزش قاطع نیست!