۲۲ مهر ۱۳۹۲

مرده‌ماهی


این‌روزها در آب‌های جهان ماهی‌هایی غریب صید می‌کنند
مرده‌ماهی

هیچ نظری موجود نیست: