۲۰ مهر ۱۳۹۲

اگر مردمان


اگر مردمان بودن در این دنیا را کم‌تر دوست داشتند
جای به‌تری بود این دنیا
به‌تری در کم‌تری‌ست؟

هیچ نظری موجود نیست: