۲۲ مهر ۱۳۹۲

بی چاره


اگر بیچاره را
این‌طور نوشتید: بی چاره
باز جای چاره‌ای چیزی می‌ماند
از این قاصله تا آن فرج است
فرصت نفس است
اگر این‌طور نوشتید: بی‌چاره
که هیچ
چاره‌ای نمی‌ماند
چاره برای ابد به بی چسبیده است

هیچ نظری موجود نیست: