۲۰ مهر ۱۳۹۲

طلوع و غروب خورشید مونه


مونه تابلوی نقاشی دارد در زمینه‌ای خاکستری
آب است و دریایی و کشتی‌ها و خورشید نارنجیِ نارنجی و برقش بر آب  پاشیده مثل غبار طلا
موزه‌داران و نقاشی شناسان و مونه‌دانان بررسی کردند و بررسی کردند و اول امپرسیون نامش دادند بعد رفتند که ببنند کجا نقاش نفشش را رسمیده و شهرش را پیدا کردند و بعد جایش را جایش البته با بمب ویران شده بود و از ویرانی هم چیزی نمانده بود
پس حدس زدند اصلا دیرین شناسان حدس می‌زنند و نامشان را حدس‌زنان باید گذاشت
غروب خورشید نام دادند و بعد رفتند سراغ هواشناسان و چیزهایی دیگرشناس و آخرش طلوع خورشید

هیچ نظری موجود نیست: