۱۰ شهریور ۱۳۹۲

دون‌ ژوان


رادیو امروز صیح گفت که دون ژوآن مولیر روشن‌فکر است یعنی با کله‌اش سروکار دارد. اما دون ژوآن موزارت  آوازه‌خوان است.  گفت که اواز با خواهش و تمنا سروکار دارد.  که لابد جایش در دل است. این‌ها را هم از قول کی‌یرکه‌گارد می‌گفت. 

هیچ نظری موجود نیست: