۱۰ شهریور ۱۳۹۲

در کوچه و


در کوچه و خیابان
شده‌ام گرگ بیابان

هیچ نظری موجود نیست: