۱۰ شهریور ۱۳۹۲

بگذار


پریروزها به یکی که راهش را گم کرده بود و پیدا نمی‌کرد- گم کردن یک چیز است و پیدا نکردن یک چیز و جستن همه چیز و هر دو، گفتم از سر ناچاری: بگذار راهت پیدایت کند.

هیچ نظری موجود نیست: