۱۰ شهریور ۱۳۹۲

وقتی که چیزی به چیزی چسبیده و وقتی که


در کار رنگ بودم
اینه افتاد
دور چوبی‌اش شکست
چسب را آوردم تا  تکه را به هم بچسبانم
تکه‌ها را به هم چسباندم
اما سه انگشتم به هم چسبید و چسب هم به یک انگشتم
نیم ساعت بیشتر طول کشید تا انگشتانم از هم جدا شد و چسب از من
بعد آشغال‌های روی میز به انگشتم چسبیده ماند
حالا چند روزی زیر آب داغ ظرف خواهم شست تا همه چیز به حال اول برگردد
حال اولی که هیچ به هیچ چسبیده نیست

هیچ نظری موجود نیست: