۱۴ مرداد ۱۳۹۲

حق نه خوب است و نه بد


می گویند فلان چیز حق است. آدم فکر می‌کند که حق خوب است. اما حق نه خوب است و نه بد. مثلا می گویند مرگ حق است. حق چیزی‌ست که به شما داده می‌شود یا داده شده است. از آن هم هر وقتی نمی‌توانید استفاده کنید. نمی‌توانید هر وقت خواستید خودتان را بکشید. اما این حق زنده بودن شماست. مرگ حق زنده‌بودگی شماست. با زنده بودن به شما داده شده است. اگر سوار اتومبیل شوید و برانید و کامیونی بیاید به شما بزند حق دارید بمیرید. حق دارید از آن استفاده کنید. از آن استفاده می‌شود. از این حق در جنگ و در زلزله زیاد استفاده می‌شود.
حق مثل حقوق همان چیزی‌ست که می‌شود از آن استفاده شود. اما لزوما شما هر وقت خواستید نمی‌توانید از آن استفاده کنید. حق نه خوب است و نه بد و باطل را زبان مقابل حق گذاشته است.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

چه جالب