۱۴ مرداد ۱۳۹۲

اقاجان


آقاجان
نمی خواهد معشوق را جمع‌و‌جور کنی
عشقت را جمع کن
دیده‌اید عده‌ای از پس عشقشان بر نمی‌آیند
 به معشوق بد و بیراه می‌گویند

هیچ نظری موجود نیست: