۱۴ مرداد ۱۳۹۲

چقدر


جقدر رخت‌خواب جمع نکرده بد است
چقدر ظرف شستن خوب است

هیچ نظری موجود نیست: