۱۴ مرداد ۱۳۹۲

قطارها ترسیده اند


قطارها ترسیده‌اند
زیاد بوق می‌زنند

هیچ نظری موجود نیست: