۱۴ مرداد ۱۳۹۲

او


این‌قدر با خودتان عشق‌بازی نکنید
آدم که با خودش عشق‌بازی نمی‌کند
آدم به غیر است که عشق را می‌بازد
 ادم نه از خودش می‌برد
نه به خودش می‌بازد


«با او حرف بزن»

هیچ نظری موجود نیست: