۱۴ مرداد ۱۳۹۲

سر بریده


ما از سر بریده می‌ترسیم
 و در مجلس عاشقان نمی‌رقصیم

هیچ نظری موجود نیست: