۱۴ مرداد ۱۳۹۲

نانحیبانه


دوم اوت
آن‌ها هم که نانجیب نبودند آقا گفته بودند
فروهرها را می‌گویم
تکه تکه شدند
خیلی خیلی نانجیبانه
در  سرزمینی که واژه‌ها فقط حرف نمی‌زنند

هیچ نظری موجود نیست: