۳۱ مرداد ۱۳۹۲

به قلاب من افتاد ولی۲ نظر:

Mortelle گفت...

دخترک یا قو!؟..

نیشابور گفت...

هر دو مسلما
اما این جا در این عکس قوست که به قلاب من افتاده است