۲۹ تیر ۱۳۹۲

تا


امروز ملافه را بد تا کردم
حالم خوب نبود

روزگار ما را بد تا می‌کند
حالش خوش نیست

هیچ نظری موجود نیست: