۲۹ تیر ۱۳۹۲

واژه‌ها جور چیزها را می‌کشند


خواب دیدم یکی به سوسک‌ها می‌گفت صنوبر
قبلا هم گفته بود واژه‌ها بی گناه‌اند
جور چیزها را می‌کشند
و اضافه کرده بود بی‌نوا واژه کثیف

هیچ نظری موجود نیست: