۲۹ تیر ۱۳۹۲

هنوز کودکی


صیح هنوز کودکی‌ست
سهمی

اندکی بغض اندکی شعف
بعد
باقی روز

هیچ نظری موجود نیست: