۱۶ تیر ۱۳۹۲

مردم دیگر از آن دنیا نمی‌ترسند


روز یک‌شنبه
کلبسا دارد مردم را به سوی خود می‌خواند. دعوت به نماز می‌کند. ناقوس‌ها از روز جزا می‌گویند.  مردم دیگر از آن دنیا نمی‌ترسند. وحشت‌شان از این دنیاست.

هیچ نظری موجود نیست: