۱۳ تیر ۱۳۹۲

موسم مربا‌پزان


با خودم کتاب نیاورده‌ام
یک ماه است که بی‌کتابم
خانم ف می‌گوید: آخر چطور دو کتاب با خود برنداشتی
می گویم دو کتاب به چه دردی می خورد
حالا تمام کاتولوگ‌ها و تبلیغات و بروشورها را می خوانم و الان  روی مقوای خمیر دندان را
از همه بهتر کاتولوگ مغازه‌های لوازم خانه است
سمساری‌های شیک
ظرفی برای نرم کردن انواع فلفل خشک
آسیابی بلورین برای نارین کردن جوزی نایاب
هاونی از سنگ گرانیت
سیرله کن
ساطوری با دو تیغه
موسم مرباپزان است
آسیابی سیب‌تان را پوست می‌کند
ابزاری هسته‌تان را در می‌آورد
دیگری شیره‌تان را می‌کشد

هیچ نظری موجود نیست: