۲۳ تیر ۱۳۹۲

من برای او چه فایده‌ای دارم


ـ قرار بود این‌جا رمضان باشد امروز
شعبان ماند

- زن‌ها اگر مرد بودند
هیچ زنی را به زنی نمی‌گرفتند


- بعضی  رنج‌هاشان هم خیلی متشخص است


- به این نتیجه رسیدم یهترین حیوان خانگی یه قول این خارجی‌ها حیوان همراه، شتر است
بهار پشمش را قیچی می‌کنم و زمستان از پشمش جامه  می‌بافم
خسته شدم سوارش می‌شوم
گرسنه شیرش را می‌دوشم
 و مطمئنم به حرف‌هایم با شکیبایی گوش خواهد داد
منتهی نمی‌دانم من برای او چه فایده‌ای دارم

هیچ نظری موجود نیست: