۱۳ تیر ۱۳۹۲

گاهی خرداد


گاهی خرداد در تیر تمام می‌شود

هیچ نظری موجود نیست: