۱۶ تیر ۱۳۹۲

و همه دنیا خراب از آن


خانم ف برای تلفن دستی‌اش صدای مرغابی را انتخاب کرده. مرغابی‌ها کپی رایت ندارند. حالا در جانب راست من که اب روان است و چند قوی سپید و چندین مرغابی چپ چپ و راست و قد و نیم قد روان، تلفن خانم ف زنگ می‌زند.
 و همه دنبا  خراب از آن

هیچ نظری موجود نیست: