۲۹ تیر ۱۳۹۲

در حاشیه ریل‌های قطار


گردوها در حاشیه ریل‌های قطار
گردوها در نیمه راه رسیدن خود هستند امسال دیر راه افتاده‌اند
راه گردو رسیدن است

خانه‌ای فروشی در حاشیه ریل‌های قطار

هیچ نظری موجود نیست: