۲۹ تیر ۱۳۹۲

کار رسانه رساندن است


یک رسانه  در فرانسه عنوان خبرش این است:
در ایران یک آیت‌الله  اجازه داده که مسلمانان در ماه رمضان ینوشند.
اگر زبانتان فرانسه باشد و این زبان را بخوانید و از همه جا بی‌خبر باشید چنین از این جمله برداشت می‌کنید که یک آیت‌الله در ایران اجازه داده مسلمانان در ماه رمضان مشروب بنوشند.
این اولین دریافت است.  و بعد اگر کمی مطلع باشید به اب نوشیدن فکر می‌کنید و دریافت دوم این است که فلپ قلپ آب می‌توانید بخورید.

هیچ نظری موجود نیست: