۲۹ تیر ۱۳۹۲

عبور مردم


در جانب راست من پلی بر چندین  مرغابی و دو سه قوی سپید هست
گاهی من به عبور مردم  بر پل می‌نگرم
یعضی با جسم‌شان راه می‌روند
یعضی با روح‌شان

هیچ نظری موجود نیست: