۷ تیر ۱۳۹۲

سفره انداخته


سفره‌ی انداخته‌ام را تکاندم این ها ازش ریخت
چیزهایی بیات شده‌اند شاید:

- نکنه آقا هم به روحانی رآی دادن
یواشکی


- این غربیا
بله به قول نام‌جو این غربیا
فکر می‌کنند اون‌که عمامه‌اش سفیده آیت‌الله نیست
ما هم گفتیم نه بابا بی‌سوادا عمامه سفیدا  سبد اولاد پیغمبر نیستند

- این مرغان  خیلی شلوغ می‌کنند
مخصوصا که رگبار زده   و حالا بعد از رگبار است
گاهی چنان اصراری می کنند
که به نظرم می‌آید  چیزی می‌گویند
 و مجبور می‌شوم پاسخ ‌دهم

- لویی نان پخته
یکی برای من آورده
هر چه می‌خورم تمام نمی‌شود

- این‌دفعه اصول‌گراها فتنه کردند
مثل این است

هیچ نظری موجود نیست: