۱ تیر ۱۳۹۲

زمان من‌ام


رادیو گفت بورخس یک روز نوشته است:

زمان رود است
 و  می‌برد با خود مرا
رود منم
زمان پلنگ  است و می بلعد مرا
پلنگ منم
زمان آتش است و  می سوزاند مرا
آتش منم

رادیو فرانسه حرف می‌زد

هیچ نظری موجود نیست: