۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۲

دیدید
دیدید دروغ نگفتم
من به شما دروغ نمی‌گویم
این شاگال و آن هم شاه بلوط‌اش

هیچ نظری موجود نیست: