۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲

به مرور زمان ۳


۱- میان عشق و نفرت جای عبور یک نخ هم  نیست.
چنان به هم پیچیده‌اند.


۲- بعضی بد نیستند اما بد می‌کنند.


۳- یکی دیروز گفت: از بیست تا چهل سالگی زمان داشتن است از چهل تا شصت زمان بودن از شصت به بعد نباید زمان بوده بودن باشد.

هیچ نظری موجود نیست: