۲۴ فروردین ۱۳۹۲

خواهش در بغل گرفتن یک مگس


می‌دانستم که  خواهش دیروز بغل کردن یک مگس  با شعری از فروغ رابطه دارد
امروز پیدایش کردم:

«آیا کسی که مهربانی یک جسم زنده را به تو می بخشد
جز درک حس زنده بودن از تو چه می خواهد؟»

او هم جلوی پنجره ایستاده بود
پنجره تنهایی یا توقف ما را با جنبش بیرون مربوط می‌کند
مادریزرگم
تنها مادریزرگم و مادربزرگ تنهایم ساعت‌ها جلو پنجره می‌نشست در قاب پنجره
و جنبشی می‌جست

۲ نظر:

پدرام گفت...

:|

نیشابور گفت...

چه خوب که مرا با خودتان آشنا کردید
خانه‌تان
وبلاگتان را می‌گویم