۲۴ فروردین ۱۳۹۲

از بهار خبری نیست


دیروز گفتم همسایه آمده و گاوها را آوردند. اما خبری نیست. امروز همه جا را گشتم. خاک‌ها را زیرو و رو کردم. همه خواب بودند. همان چند تا بنفشه وحشی هم سردشان بود. اصلا ممکن است نیاید. چه تضمینی هست. کسی هم از رادیو پرسید آیا آدم‌ها از سرما خودکشی می‌کنند. رادیو گفت ما می‌دانیم که نبود آفتاب باعث افسردگی می‌شود اما داده‌های چندانی در دست نداریم تا پاسخی درست به شما بدهیم.

هیچ نظری موجود نیست: